กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ : 17 ต.ค. 2562 15:15

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 10:30

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 10:00

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตร่วมงานประกาศร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ( พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖)

วันที่ : 17 ก.ย. 2562 12:00

กองส่งเสริมจริยธรรมเเละป้องกันการทุจริตได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการบริจาค จากบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) นำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ : 16 ก.ย. 2562 10:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (เฉพาะในส่วนกลาง) ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ดอกไม้เพื่อพ่อ

Anti – Corruption Day และมอบรางวัลคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2560

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญชวนบุคลากรกรมทางหลวงชนบทสร้างความดีในกิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง

ข่าวทั้งหมด

 

 

home