ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ ชื่อ รายละเอียด
ผอ.กสป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” (เตรียม ผอ.บทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กสป. จัดกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท
กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ผอ.กสป. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
กสป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมกลไกการป้องกันการทุจริตในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท
ผอ.กสป. เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
กสป. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง
กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

หน้า