ผอ.กสป. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” (เตรียม ผอ.บทช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ : 15 ส.ค. 2562 15:15

กสป. จัดกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 15 ส.ค. 2562 11:30

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ : 30 ก.ค. 2562 10:15

ผอ.กสป. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ : 24 ก.ค. 2562 08:15

กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

วันที่ : 18 ก.ค. 2562 15:15

ข่าวทั้งหมด

 

 

home