กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day INT)

วันที่ : 11 ธ.ค. 2562 08:45

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางหลวงชนบท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 08:45

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ : 17 ต.ค. 2562 15:15

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 10:30

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 10:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

logo
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum

สื่อประชาสัมพันธ์การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

logo
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน มิถุนายน - กันยายน 2562

logo
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (เฉพาะในส่วนกลาง) ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ดอกไม้เพื่อพ่อ

Anti – Corruption Day และมอบรางวัลคนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2560

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

ข่าวทั้งหมด

 

 

home