สปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์

กิจกกรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งเสริมกลไกการป้องกันการทุจริตในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา

 

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" สำนักงาน ป.ป.ช.

 

หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

เกมโกง สังเวียนทุจริต

โรคปิดหูปิดตาปิดปาก

 

สื่อสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม

 

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือมาตรการเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน กระทรวงคมนาคม

โฆษณาชุด "จริยธรรมนำไทย ข้าราชการยุคใหม่ไร้โกง"

โฆษณาชุด "ทุกคนมีความลับ ที่ไม่กล้าบอกพ่อแม่"

โฆษณาชุด "คุณว่าใครชนะ" สื่อการเรียนรู้การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม"

โฆษณาชุด "แซงคิวกัน จนเป็นเรื่อง"

โฆษณาชุด "คลิปฉาว:เรียกรับเงินแลกตำแหน่ง"

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน

 

สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน

 

 

สาระละครส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม

 

พอใจคือพอเพียง

แก้ตัวหรือแก้ไข

ซื่อบื้อหรือซื่อสัตย์

การให้เท่ากับความสุข

ประโยชน์เขาคือประโยชน์เรา

ทุกข์หรือสุข

ชอบทำหรือชอบธรรม

ตัดออกเพื่อต่อชีวิต

แบ่งปัน

ปิดทองหลังพระ