กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

รูปภาพ: 

             วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายชยทัต วัฒนกูล (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต) พร้อมด้วยนายทวี แสงสุวรรณโณ (ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา) นายจักรพงษ์ วงค์คำจันทร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มปฐพีวิศวกรรม) และนายวสันต์ สามิภักดิ์ (นิติกรชำนาญการ) เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 4 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโดยสำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และในงานได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ให้แก่องค์กรและบุคคลที่ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในงานและพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2019 - 15:15