กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (เฉพาะในส่วนกลาง) ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

รูปภาพ: 

                    กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (เฉพาะในส่วนกลาง) ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย นำสิ่งของรวบรวมไปยังส่วนอำนวยการของแต่ละสำนัก เพื่อส่งมอบสิ่งของบริจาคพร้อมบัญชีรายการให้แก่ กสป. ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562

date: 
จันทร์, กันยายน 9, 2019 - 11:30