กองส่งเสริมจริยธรรมเเละป้องกันการทุจริตได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการบริจาค จากบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) นำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพ: 
            กองส่งเสริมจริยธรรมเเละป้องกันการทุจริตได้รวบรวมนำของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ให้แสงสว่าง อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ที่ได้รับการบริจาคจากบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง) นำไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
 
            ทั้งนี้ นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายพิชัย สุขอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 พร้อมด้วยผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงชนบทในสังกัด และนายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562
วันที่: 
จันทร์, กันยายน 16, 2019 - 10:00