กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning เราทำความดีด้วยหัวใจ

รูปภาพ: 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning เราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ โดยมี นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่เป็นจิตอาสา 904 กระทรวงคมนาคม ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดภายในสถานีรถไฟกรุงเทพ และโดยรอบบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ

วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 10, 2019 - 10:00