กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปภาพ: 

                  กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี และนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปผลการประเมิน ITA ภาพรวมของประเทศ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 66.73 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) กระทรวงคมนาคมมีผลคะแนนโดยเฉลี่ย 86.93 คะแนน และกรมทางหลวงชนบท มีผลคะแนนเท่ากับ 91 คะแนน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 21 ของประเทศ และได้อันดับที่ 2 ของกระทรวงคมนาคมในปีนี้

 

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 17, 2019 - 15:15