กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางหลวงชนบท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพ: 
             กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางหลวงชนบท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
             วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทางหลวงชนบท ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี
 
 
วันที่: 
จันทร์, ธันวาคม 2, 2019 - 08:45