home
>>
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

(26 ส.ค. 63) นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียง”  ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เตรียม ผอ.บทช.รุ่นที่ 11) ซึ่งจัดโดยสำนักฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรมทางหลวงชนบท (จังหวัดตาก) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

 

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content